Tourism Authority of Kiribati Site 1

https://visitkiribati.travel

Tourism Authority of Kiribati Site 2 (Incomplete)

https://www.kiribatitourism.gov.ki

Ministry of Tourism

https://www.micttd.gov.ki